Verschil in bevallen in ziekenhuizen groot

VERSCHIL IN BEVALLEN IN ZIEKENHUIZEN GROOT

Waar je bevalt als vrouw in een ziekenhuis maakt een fors verschil. In het ene ziekenhuis maak je een (veel)grotere kans op een keizersnede, inleiding of kunstverlossing dan in het andere. Onduidelijk is waarom.

Er zijn in ons land grote verschillen hoe je als vrouw per ziekenhuis bevalt. Zo wordt een doorsnee eerste bevalling in het ene ziekenhuis in 40 procent van de gevallen ingeleid, terwijl dit bij andere ziekenhuizen bij slechts 10 procent van de zwangere vrouwen gebeurt. Dat signaleert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) in het rapport Zorgbalans.

Cijfers en oorzaken over deze verschillen zijn onduidelijk en het instituut pleit voor openheid van zaken. “Als consument kun je niet achterhalen wat die cijfers zijn, die zijn niet openbaar. Ook wij hebben ze niet, maar kregen ze voor ons onderzoek anoniem”, vertel Michael van den Berg, projectleider van het onderzoek.

Er zijn ook grote verschillen gezien bij kunstverlossingen en keizersneden. “Wij denken dat meer transparantie, zoals de cijfers per ziekenhuis, nodig is om te achterhalen waar de oorzaken zitten en verder onderzoek kan plaatsvinden.”

“We weten niet hoe deze verschillen ontstaan. We kennen de afweging van de artsen niet die wel of niet tot een keizersnede beslissen. Maar we zijn wel voor transparantie. Daar werken we hard aan”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen(NVZ).

Ook bij de veel voorkomende operatie aan heupbreuken zijn er grote verschillen. Er zijn ziekenhuizen waarbij alle heupfracturen binnen een dag geopereerd worden. Dit vermindert de kans op complicaties en sterfte. Maar elders wacht meer dan eenvijfde van de patienten langer dan een dag op de operatie.

Goed nieuws is volgens het rapport dat de zorguitgaven na 2011 een opvallende trendbreuk laten zien. De uitgaven stegen tussen 2000 en 2013 gemiddeld met 5,5 procent per jaar. Maar de afgelopen drie jaar vlakte deze groei af naar respectievelijk 2,5, 4,3 en 2 procent per jaar.

Binnen Europa hoort Nederland nog altijd tot de landen met de hoogste zorguitgaven (15,4% van het Bruto Nationaal Product in 2012). Dat komt door de uitgaven aan de langdurige zorg.